Istoric

Actualul Centru de Studii Postuniversitare a funcţionat în perioada 2001 - 2012 ca Departament de Educaţie Permanentă în cadrul căruia s-au desfăşurat cursuri postuniversitare şi cursuri de specializare.

 

Cursuri Postuniversitare desfăşurate în perioada 2001 - 2012

 • Educaţie Tehnologică (4 semestre)
 • Calculatoare - Informatică (4 semestre)
 • Management, Marketing şi Resurse Umane (2 semestre)
 • Metode Moderne de Construcţie şi Întreţinere a Drumurilor (2 semestre)
 • Topografie, Cadastru General şi Cadastru Agricol (2 şi 3 semestre)
 • Automate Programabile (2 semestre)
 • Management şi Marketing (3 semestre)
 • Evaluarea Riscurilor pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (8 săptămâni - 240 de ore)
 • Construcţii şi Instalaţii în Construcţii (3 semestre)

 

Cursuri de Specializare desfăşurate în perioada 2001 - 2012

 • Limbi Străine
 • AutoCAD
 • E.C.D.L.
 • Calculatoare
 • CATIA
 • CISCO

Începând cu anul universitar 2012 - 2013 funcţionează sub titulatura "Centrul de Studii Postuniversitare".

Membrii Consiliului C.S.P.

 • președinte - conf. dr. ing. Rațiu Sorin Aurel
 • membru - prof.dr.ing. Socalici Virginia Ana
 • membru - prof.dr.ing. Deaconu Sorin
 • membru - conf.dr.ing. Popa Gabriel Nicolae
 • membru - şl.dr.ing. Birtok-Băneasă Corneliu